Kliknij aby zwinąć >

DRENAŻ

Drenaż rozsączkowy może być wykonany z rur obsypanych kruszywem, jak i tuneli rozsączkowych. W przypadku zastosowania drenażu przy oczyszczalniach należy odpowiednio dobrać jego długość oraz miejsce i głębokość posadowienia.

Stąd też każdy dobrze wykonany drenaż rozsączkowy powinien być położony powyżej poziomu wód gruntowych. Długość drenażu na jedną osobę powinna wynosić 5 m, jednak nie zależy ona tylko od...

Więcej