Kliknij aby zwinąć >
SANIDENN TABS

SANIDENN TABS

(ST)

W produkcie

- Biopreparat Sanidenn w tabletkach 

Ilość szt.

Cena: 59,99 zł

Cena netto: 55,55 zł

ZADZWOŃ

53 54 66666, 570 570 300, 570 066 666

 

MOŻLIWE ZASTOSOWANIE

Biopreparat SANIDENN TABS przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściółkowych oraz do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki i gnojowicy, w innych obiektach i urządzeniach o podobnej uciążliwości i obciążeniach (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń), do poprawy parametrów fizyko-chemicznych i sanitarno-higienicznych zanieczyszczonych zbiorników oraz ujęć wodnych, (jezior, stawów, rzek), a także do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w otoczeniu takich obiektów. 

 

SKŁAD I DZIAŁANIE

W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu, powodującym rozpad oraz degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno i wielo węglowych związków organicznych. Kompozyt mikrobiologiczny posiada zdolności wiązania metali ciężkich, kierowania pożądanymi procesami fermentacyjnymi, zmiany pH ścieków i płynnych odchodów oraz bardzo silnego hamowania rozwoju patogennych drobnoustrojów oraz form przetrwalnikowych owadów i endopasożytów.

ZALETY

  • przyspieszenie procesów sedymentacji
  • redukcja ilości osadów dennych
  • rozpad oraz degradacja szkodliwych substancji: amoniaku, siarkowodoru, azotynów, indolu itp.
  • higienizacja ścieków i osadów ściekowych
  • redukcja uciążliwych fetorów
  • zdolność wiązania metali ciężkich
  • silne hamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów
  • zapobieganie zjawisku „ puchnięcia ścieków ”
  • przywracają udrożnienie rur kanalizacyjnych i systemów drenażowych
Raty
Szybki montaż