Co należy zrobić

Zgłoś się do naszej kolejki
tworzenia wniosku o dotacj

Uzyskaj za naszą pomocą
dotację na oczyszczalnie i montaż

Podpisz umowę
z WFOŚiGW

Kup oczyszczalnie
biologiczną z montażem

Otrzymaj 45% zwrot
kosztu za zakup i montaż

Formularz zgłoszeniowy
Sprawdź oczyszczalnie objęte dotacją
Zobacz produkty
Oczyszczalnia